Hết hàng

Máy khử độc tố - lão hóa rượu Wine Pro NT102

7,900,000 ₫

- Khử độc tố trong rượu như Andehyt, methanol, Este, Fufurol, ... ...
- Rượu xử lí uống êm hơn, không gắt, dễ uống. Hạn chế khát nước, khô cổ, đau đầu khi uống nhiều rượu.
- Lão hóa được các loại rượu như: rượu vang, voka, rượu nấu.... xử lí 20p cho ra rượu tương đướng với hạ thổ 5 - 10 năm.

Mua hàng
Hết hàng

Máy lão hóa rượu Wine Pro NT102

7,900,000 ₫

- Khử độc tố trong rượu như Andehyt, methanol, Este, Fufurol, ... ...
- Rượu xử lí uống êm hơn, không gắt, dễ uống. Hạn chế khát nước, khô cổ, đau đầu khi uống nhiều rượu.
- Lão hóa được các loại rượu như: rượu vang, voka, rượu nấu.... xử lí 20p cho ra rượu tương đướng với hạ thổ 5 - 10 năm.

Mua hàng
Hết hàng

Máy khử độc tố rượu Wine Pro NT102

7,900,000 ₫

- Khử độc tố trong rượu như Andehyt, methanol, Este, Fufurol, ... ...
- Rượu xử lí uống êm hơn, không gắt, dễ uống. Hạn chế khát nước, khô cổ, đau đầu khi uống nhiều rượu.
- Lão hóa được các loại rượu như: rượu vang, voka, rượu nấu.... xử lí 20p cho ra rượu tương đướng với hạ thổ 5 - 10 năm.

Mua hàng